بعد از تمام جنجال‌ها و اخبار داغی که پیرامون فرآیند ساخت و بعدها نمایشِ «جوکر» تاد فیلیپس رخ داد، گزافه‌گویی نکرده‌ایم اگر «جوکر» را – حتی در سالی که خیلی از سینمادوستان منتظر آثار جدید فیلمسازان بزرگی چون مارتین اسکورسیزی ...

«دو عاشق» محصول ۲۰۰۸، ساخته‌ی جیمز گری، یکی از رمانس‌های عاشقانه‌ی متمایز در خیل آثار سینمایی هزاره‌ی جدید است که با پرداختی هوشمندانه بر بستر قصه‌ای عاشقانه، روحِ «شب‌های روشن»ِ داستایوفسکی بزرگ را در نیویورک هزاره‌ی جدید احضار می‌کند تا ...