اردبیل از باستانی ترین شهر های ایران است . به خاطر موقعیت جغرافیایی و آب و هوای کوهستانی و سردش معمولاً مسافران ، کمتر به آن سفر می کنند. اما اگر بدانند چه جاذبه های تاریخی و طبیعی در آن ...