برای بسیاری از مسافران، سفر با رسیدن به مقصد آغاز می‌شود و با برگشت به مبدا پایان می‌یابد. این دسته از مسافران تمایل دارند هرچه سریعتر و در کوتاهترین زمان ممکن خود را به مقصد مورد نظر برسانند؛ غافل از ...