اتومبیل های خودران و بدون راننده اکنون در صدر اخبار خودرو قرار دارند و به نظر می رسد که این خودروها انقلابی در خودروسازی به پا کرده اند. به جز انقلاب صنعت خودروسازی، اتومبیل های خودران در صنعت حمل و ...