هرچیزی پایانی دارد اما پایان جهان کجاست؟ شاید بهتر است این سوال را اینگونه مطرح کنیم پایان کیهان کجاست؟ دانشمندان تاکنون موفق به کشف سیارات، سیاه‌چاله‌ها و حتی کهکشان‌ها شده‌اند اما هیچ کدام هنوز به طور قطعی نمی‌دانند پایان این ...