در دو نوشتار گذشته به بررسی استانداردهای ساخت و اداره پناهگاه حیوانات پرداختیم. استاندارهایی که از سوی RSPCA تایید شدند و در بسیاری از کشورها اجرا  می‌شوند. با توجه به شرایط منطقه‌ای و باورها و قوانین، دلایلی را مبنی بر ...