خانواده ای متشکل از پدر، مادر و پسری نوجوان قصد سفر به خارج از کشور را دارند. آنها در هواپیما نشسته اند، هواپیما بر فراز مثلث برمودا دچار مشکل شده و همین موضوع باعث سفر اعضای خانواده در زمان می ...