بسیاری از افراد به امید اینکه ویتامین C سرماخوردگی آنها را درمان می‌کند در طول دوره‌ی سرماخوردگی مکمل‌های ویتامین C مصرف می‌کنند. هفته گذشته سرماخوردگی شدیدی داشتم. گرفتگی بینی، گلودرد و احساس ضعف. این باعث شد که به مکمل‌ها و ...