برنامه Quick Look در مک یکی از بهترین و فوق العاده‌ترین ابزارها برای مشاهده پیش نمایش یک فایل بدون باز کردن کامل آن است. در مک او اس Mojave و بالاتر از آن، شما می‌توانید بدون نیاز به باز کردن ...