در جلسه اول با قالب های فیلم آشنا شدیم و چند نوع از فیلم های مستند را با هم یادگرفتیم در این جلسه به ادامه انواع فیلم های مستند و فیلمنامه می پردازیم. مستند سیاسی یکی از مهم ترین نوع ...