«اره‌چرخیِ مخملی» (Velvet Buzzsaw) سومین ساخته‌ی دنی گیلروی در مقام کارگردان است. او که پیش‌ از کارگردانی، تجارب فیلمنامه‌نویسی موفقی در سینمای جریان اصلی داشت، با ساختِ «شبگرد» در سال ۲۰۱۴، استعداد خود را در زمینه کارگردانی فیلم نیز نشان ...

اندی وارهول، مفهوم هنر پاپ را به جهان منتقل کرد، هنر تحت عنوان پاپ، با تمام ویژگی‌های هنر پاپ، قبل از وارهول وجود نداشت، وارهول هنر پاپ را به دنیا نشان داد. اندی وارهول فقط یک نقاش سبک پاپ آرت ...