چارلز رابرت داروین، زیست شناس و زمین شناس انگلیسی تبار قرن ۱۹ام میلادی است. وی در سال ۱۸۰۹ میلادی در شروپ شر دیده به جهان گشود. نظریه ی وی در خصوص جد مشترک میان تمام مخلوقات و انتخاب طبیعی شهرت ...