زیگموند شلومو فروید در سال ۱۸۵۶ در شهر «پریبورگ» جمهوری چک متولد شد. فروید در خانواده‌ای از طبقه متوسط بزرگ شد؛ مادرش «آمالیا» سومین همسر پدر او «یاکوب فروید» بود. خانواده فروید یهودی بودند و در بین هشت فرزند خانواده، ...