واحد پردازی مرکزی، CPU یا همان پردازنده تراشه اصلی در کامپیوتر است که مسئولیت انجام تمام وظایف را برعهده دارد. این قطعه براساس برنامه‌ای که در حال اجراست به سایر قطعات می‌گوید که باید چکار کنند. البته CPU فقط در ...