نسیم تاجی (کارگردان نمایش بنگاه تئاترال ) «نسیم تاجی»، لیسانس بازیگری و فوق لیسانس کارگردانی دارد. او که سابقه ی زیادی در بازیگری داشته و کارگردانی نمایش های «ابوالهول»، به نویسندگی «علی شمس» و «کافیه چند لحظه فقط فکر کنی» ...