نصب و راه اندازی مودم همواره یکی از دغدغه های کاربران اینترنت ADSL بوده است و با وجود ساده بودن مراحل راه اندازی، عده ای از انجام آن امتناع کرده و به صرف هزینه برای نصب آن توسط یک نصاب ...