سرمایه گذری در هر بازاری راه و رسم‌های خاص خود را دارد. در این بین سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز نیازمند یادگیری علوم و فنون و البته اصطلاحاتی است که شما می‌بایست قبل از ورود و یا حتی بعد از ...