با فرا رسیدن فصل بهار، سفر به بسیاری از مناطق جنوبی کشور لذت بخش تر می شود، چرا که در این فصل با آب و هوای مناسب تری رو به رو می شویم، هوایی که نه سرد است و نه ...

کم کم به فصل بهار نزدیک می شویم و می توانیم به تفریحات لذت بخشی که در زمستان کنار گذاشته بودیم، بپردازیم. تفریحات آبی از جمله ی همین سرگرمی ها محسوب می شوند. به همین منظور ما قصد داریم در ...

یکی از هیجان انگیزترین فعالیت های تفریحی، غواصی است. غواصی یعنی رفتن به زیر آب و شنا در دنیای موجودات آبزی، تماشای از نزدیک ماهی های رنگارنگ و گیاهانی که زیر آب سکنی گزیده اند و تجربه ای کاملا متفاوت ...

روز به روز هوا خنک تر می شود و بهترین زمان سفر به کیش فرا می رسد. کیش به دلیل موقعیت قرار گیری اش دارای آب و هوای بسیار شرجی است که سفر به آن در فصول گرم سال پیشنهاد ...