در طول روز با اطلاعات زیادی روبرو می‌شویم که علی رغم قدرت مغز انسان، بسیاری از آن‌ها را ظرف چند ساعت یا چند روز از خاطر خواهیم برد. اما چرا به خاطر سپردن ترانه‌ها به این اندازه راحت است و ...