به قول حمیدرضا آتش بر آب روی جلد کتاب “یادداشت های زیرزمینی” اثر فئودار داستایوفسکی، باید نوشت: ” این رمان را خودستایان بخوانند تا منفجر شوند!” فئودور میخاییلوویچ داستایوفسکی کتاب یادداشت های زیر زمینی را پس از گذراندن بیماری و ...