هوش مصنوعی اشکال مختلفی دارد و یادگیری عمیق یکی از مهمترین آنهاست. این شکل از هوش مصنوعی کاربردهای گسترده‌ای دارد و هر روز یک کاربرد جدید برایش پیدا می‌شود. به همین خاطر در آینده فناوری و شکل دادن دنیای هوشمندی ...