افراد با استعداد در دنیا در حال کم شدن هستند، اما در چند سال اخیر این کاهش به بالاترین حد خود رسیده است. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در بیش از ۴۰ کشور دنیا، این را نشان ...