یزد اولین شهر خشتی جهان و دومین شهر تاریخی جهان پس از ونیز، یکی از گنجینه‌های ایران در دل کویر و موزه‌ای پربار برای نمایش معماری اصیل ایرانی به گردشگران خارجی است؛ معماری سنتی و بافت تاریخی کم‌نظیر این شهر، ...