بهمن محصص در ۹ اسفند سال ۱۳۱۰ در رشت به دنیا آمد، اولین تجربه‌های هنری محصص در کارگاه و نمایشگاه محمد حبیب محمدی نقاش گیلانی بود. مربی محصص در آکادمی هنر مسکو درس‌خوانده بود و تجربه‌های ارزشمندش را به محصص ...