می توان گفت که یوتیوب محبوب‌ترین سرویس پخش در جهان به حساب می آید. احتمالاً شما در حال حاضر می دانید چه نوع محتوایی را می‌توانید در آن جا پیدا کنید. این سرویس به قدری بزرگ است که چندین برنامه ...