«فاطمه بختیار» کارگردان جوانی است که شناخت بسیاری از فلسفه و حکمت شرق دارد. او خود در رشته های رزمی، یوگا و تای چی نیز فعال بوده و در این زمینه ها تدریس می کند. وی در راستای این علاقه ...