چقدر خودروی شما مرگ آفرین است؟ احتمالاً خیلی اوقات به چنین موضوعی فکر نمی‌کنید. شاید خودروی فعلی شما به اندازه‌ای که فکر می‌کنید ایمن نیست، خودرویی که در یک تصادف احتمالی می‌تواند مشکلات زیادی برای شما ایجاد کند. متاسفانه، آمار ...