«سید جواد روشن»، که پیش از این نمایش های زیادی از جمله «خرس»، «کوپن» و «تاریکی سوزان» را بر صحنه آورده، این بار سراغ نمایشنامه ای از فلوریان زلرِ فرانسوی رفته و آن را با بازی امیر مهدی ژوله، ...