سریال سیزده دلیل برای اینکه ، براساس داستان پرفروش ترین کتاب جی اشر،ساخته شده است. این سریال از جایی شروع می شود که کلی جنسن (Clay Jensen) نوجوان ، هنگامی که از مدرسه به خانه می آید و یک جعبه ...