فیلم‌های سینمایی و خودروها همواره رابطه بسیار نزدیکی با هم داشته‌اند. اگر ماشین باز هستید و تماشای فیلم هم یکی از تفریحات شماست، حتماً فیلم‌هایی مانند سریع و خشمگین و مد مکس را دیده‌اید. البته، در این مطلب ما فقط ...