«۸۸ دقیقه فیلم کوتاه» عنوان مجموعه ای از پنج فیلم کوتاه است که در یک پکیج قرار گرفته و در گروه هنر و تجربه در حال اکران می باشد. این مجموعه شامل فیلم های «پوست خرس»، «روباه»، «بدل»، «ایکی» و ...