در طی سال‌های اخیر، سری Assassin’s Creed طرفداران خود را به جاهای زیادی در دنیا برده است. از مصر و یونان باستان در دو نسخه آخر این سری گرفته، تا قرون وسطی و حتی عصر طلایی دزدان دریایی کارائیب. این ...