ایرپادز، خیلی‌ها عاشقشان هستند و خیلی‌ها نسبت به آن علاقه‌ای ندارند و این دو دستگی میان خریداران همیشه وجود خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد که هر چقدر هم که این محصول با منتشر شدنش خیلی از افراد را خوشحال ...