شرکت گوگل بالاخره صبح امروز مرگ پیام رسان Allo را اعلام کرد و کاربران را به استفاده از Duo سوق داده است. این در حالیست که در هفته های گذشته همواره خبرهای ضد و نقیضی از کنار گذاشته شدن Allo و ...