در بخش نخست، پیش درآمدی از هوش مصنوعی یا AI را مطرح کردیم. درباره هوش مصنوعی صحبت های بسیاری وجود دارد. جان کورنول سعی دارد تا ما را با این ابعاد آشنا کند. ابعادی تازه از تکنولوژی هوش مصنوعی. ابعادی که ...

وقتی خود را در گودال ماشین‌ ها می‌اندازیم، آخر بازی فقط می‌تواند به گریه بیانجامد. این توانایی ماست که راه دیگری را تصور کنیم. بازی GO  دربرگیرنده تاریخچه ۳۰۰۰ ساله ی چین است. این بازی توسط دو نفر روی یک ...