۰ شنیده ها و شایعات جدید که از مقر شرکت مرسدس در آلمان به گوش می رسد، خبر از این دارد که این شرکت قصد داشته تمام خودروهای تولیدی، برند  AMG خود را در آینده نه چندان دور به سیستم ...