شرکت “آنالوگ” که در زمان معرفی کنسول مبتنی بر بازی های نیتندوی خود به شهرت رسید، هم اکنون به سمت کنسول سگا رفته است. کنسول Mega Sg نسخه ارتقا یافته اما با رنگ و بوی کلاسیک سگاست که توسط این ...