در حال حاضر شرکت Annapurna Interactive یکی از ناشران بزرگ بازی‌های ویدئویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود که تعداد زیادی بازی شگفت انگیز و بسیار خوب در اختیار دارد و تا به حال برخی از بازی‌های خود را بر ...