بدون هیچ شکی می توان شرکت ویوو را یکی از برندهای شاخص چینی دانست. کمپانی که در طول سال های گذشته محصولات منحصربفردی را معرفی کرده و عرضه داشته است. این کمپانی چند سالی می شود که به صنعت تلفن ...