ماه جولای در تاریخ اکتشافات فضایی جایگاه ویژه‌ای دارد. شانزدهم جولای مهم‌ترین سفر به ماه یعنی ماموریت آپولو ۱۱ (Apollo 11) آغاز شد، بیستم جولای انسان برای نخستین بار روی ماه فرود آمد و بیست و یکم جولای نیل آرمسترانگ ...