جهان مارول بسیار گسترده و پر از شخصیت هایی با پیشینه ای غنی از خود، توطئه های طولانی و پیچیده، و کمیک هایی که پایه و اساس عمیق در فرهنگ پاپ Zeitgeist دارند می باشد. بنابراین جای تعجبی نیست که ...