بارکلی جیمز هاروِست (Barclay James Harvest)، گروه راک انگلیسی است. این گروه راک شاید در ایران شناخته شده نباشد اما در دیگر کشورها طرفداران بسیاری دارد. بارکلی جیمز هاروِست در سال ۱۹۶۶ از سوی گیتاریست و خواننده، جان لیس، بیسیست ...