آخرین نسخه بلوتوث ارائه شده، بلوتوث ۵ می باشد. این بلوتوث به عنوان نوظهورترین روش ارتباط بی سیم بین دستگاه های هوشمند، دارای ویژگی های قابل توجهی است. از زمانی که بلوتوث به عنوان یک کانال انتقال دهنده (فرستنده- گیرنده) ...