در ماه فوریه‌ی گذشته، یعنی در حقیقت زمانی که آمریکایی‌ها در مسابقات NBA شرکت می‌کردند، حرف و حدیث‌ها و شایعه‌هایی که از کشور هند بیرون می‌آمد، این بود که Beijing Oriental Electronics (یا همان BOE) به دنبال این است که ...