اولین بار حدود ۲۰ سال پیش بود که پای کومودور ۶۴ به خانه‌های ما باز شد و بسیاری را عاشق خودش کرد. کومودور ۶۴ که اولین بار در سال ۱۹۸۲ رونمایی شد، به شکل‌گیری و گسترش مفهوم کامپیوترهای شخصی و ...