«هرگز می‌توانی مرا ببخشی؟» که پیشتر در جشنواره‌های مختلف مورد استقبال منتقدان قرار گرفته بود، برای اولین بار در نوامبر ۲۰۱۸ به نمایش عمومی درآمد. بعدتر فیلم از سوی آکادمی اسکار نامزد دریافت سه جایزه در رشته بهترین فیلمنامه اقتباسی، ...