وقتی دو سال پیش کوئنتین تارانتینو خبر از ساخت فیلمی در مورد قتل فجیع و تراژیک شارون تیت – ستاره‌ی جوان‌مرگ سینما- داد، چیزی شبیه یک بمب خبری در فضای رسانه‌ای سینمای جهان ترکید. بعدتر تارانتینو خبرِ هیجان‌انگیزش را اینطور ...