کودکانی که دیر به حرف می آیند تا چه سنی اگر کودکمان شروع به حرف زدن نکند طبیعی است ؟ چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا از دیر حرف زدن نوزادمان جلوگیری کنیم ؟ در صورت مشاهده چه علائمی ...