کلدپلی، گروه راک بریتانیایی است که در سال ۱۹۹۶ در لندن شکل گرفت. کلدپلی رنگ‌ها را در اوج ناامیدی همچون رویا با صدای کریس مارتین به رقص وا می دارد. گروهی متشکل از چهار نفر شامل، کریس مارتین نوزانده پیانو ...