شیوع کروناویروس (COVID-19) در سراسر دنیا از جمله چین، کره جنوبی و ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر دنیا که تا به حال تا زمانی که این مطلب در حال تهیه شدن است، جان ۲ هزار نفر در ...